Skip to main content

Fundusz stypendialny

Jedną z najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn jest utworzenie Funduszu Stypendialnego przeznaczonego dla najzdolniejszej ale często ubogiej młodzieży regionu Warmii i Mazur. Pozyskane w ten sposób środki są przekazywane w formie miesięcznych przelewów przeznaczonych na rozwijanie pasji i aktywności uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

Ogłaszamy zakończenie naboru wniosków w roku szkolnym 2018/2019.

 

Stowarzyszenie Rotary Klub Olsztyn informuje, że komisja stypendialna wyłoniła pięcioro stypendystów na rok 2018/2019. Z uwagi na obowiązujące przepisy nie publikujemy listy stypendystów. Z wyłonionymi osobami przedstawiciel klubu będzie kontaktował się od najbliższego poniedziałku w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów wypłaty stypendiów oraz podpisania stosownych dokumentów.

Jak wygląda proces nabory i wyłaniania stypendystów:

 

 1. Komisja Stypendialna ogłasza o otwarciu naboru na dany rok szkolny.
 2. W celu ubiegania się o stypendium należy wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny pod tym linkiem.
 3. Do kwestionariusza koniecznie należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia i rekomendację kandydata. Pamiętaj, że o wyborze decyduje komisja kierując się wyłącznie informacjami które dostarczysz, komisja samodzielnie nie poszukuje informacji o kandydacie.
 4. Kwestionariusz jest jedynie przykładowym formularzem, jako aplikację przyjmiemy również samodzielnie przygotowany wniosek pod warunkiem, że będzie zawierał co najmniej te informacje które są wskazane w kwestionariuszu oraz będzie opatrzony podpisem.
 5. Jedyne sztywne kryteria są następujące: „O stypendium ubiegać się może niezamożny uczeń lub student kontynuujący naukę, zameldowany na pobyt stały na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, który w chwili złożenia wniosku nie ukończył 25 roku życia.” Brak ich spełniania dyskwalifikuje kandydata niezależnie od osiągnięć.
 6. Wnioski należy składać online za pośrednictwem e-mail: olsztyn@rotary.org.pl w formie zeskanowanego wniosku w formacie PDF, lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenie "Rotary Club Olsztyn" z siedzibą w Olsztynie ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.

*kwota wsparcia na osobę wynosi 3000 zł płatne w 10 miesięcznych ratach od września do czerwca. 


 

 

Wesprzyj fundusz stypendialny, najważniejszą inicjatywę
Stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn.

Formami wsparcia mogą być:

 • przekazanie 1%  - stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn ma status organizacji OPP
 • wpłaty bezpośrednie na cele statutowe organizacji (z dopiskiem Fundusz Stypedialny)
 • darowizny rzeczowe i finansowe

Wśród dotychczasowych stypendystów , którzy osiągnęli ogromny sukces warto wymienić: 

 • Wojtek Łozowski - muzyk, lider grupy Afromental 
 • Konrad Bukowiecki - złoty medalista mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Europy juniorów w pchnięciu kulą 
 • Cezary Stoch (pseudonim artystyczny Cesare Ruta) - ceniony na świecie śpiewak operowy 
 • Izabela Buchnowska – wiolonczelistka , absolwentka prestiżowej Mannes College the New School for Music w Nowym Jorku 
   

 

Dla zainteresowanych dostępny jest kwestionariusz o przyznanie stypendium RC Olsztyn. Dokumenty prosimy przesłać na adres klubu Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn lub na email olsztyn@rotary.org.pl .

Kwestionariusz można pobrać tutaj.

RACHUNEK ROTARY CLUB OLSZTYN 
BNP BGŻ Paribas  
84 1600 1462 1838 2691 0000 0001