Kontakt

Stowarzyszenie "Rotary Club Olsztyn" z siedzibą w Olsztynie

Siedziba klubu
Hotel Villa Pallas
ul. Żołnierska 4
10-557 Olsztyn

Kontakt
Tel. (089) 535 01 15
fax: (089) 535 93 20
olsztyn@rotary.org.pl

Spotkania
Czwartek godz. 19.00

Rachunek bieżący RC Olsztyn:
BNP BGŻ Paribas

84 1600 1462 1838 2691 0000 0001
NIP: 739 343 83 22
REGON: 510 158 605
KRS: 0000028528